Tänk på miljön – använd färre plastpåsar!

Enligt Naturvårdsverket kan det ta 400 år för naturen att bryta ner en plastpåse som i snitt enbart används i ca 30 minuter.

Vi vill uppmuntra våra kunder till att begränsa användningen av plastpåsar och använda en mer hållbart tillverkad påse som kan återanvändas. Från den 1 juni 2017 tar vi betalt för alla påsar i våra svenska butiker.

Visste du att:

  • Det kan ta upp till 400 år för naturen att bryta ner en plastbärkasse.
  • Många fåglar och däggdjur skadas efter att ha fastnat i plast eller ätit plast i haven.
  • Att tillverka plastbärkassar är energikrävande och påverkar klimatet negativt.
  • Plastbärkassar är en stor källa till nedskräpning och bidrar till spridningen av mikroplaster i naturen. 

Hitta mer information på www.naturvardverket.se