Nilleklubbens villkor

I förbindelse med att vi stänger våra svenska butiker under januari månad 2017 avslutar vi samtidigt kundklubben. Fr.o.m. 23 oktober har du som klubbmedlem 30 dagar på dig att samla poäng innan den sista bonuschecken skickas ut. Efter 30 dagar finns inte längre möjligheten att samla poäng. Sista bonuschecken kommer att vara giltig t.o.m. 31 december 2017. Villko gäller från 17.08.2017

1. Om Nilleklubben
Nilleklubben är ett lojalitetprogram för kunder hos Nille AB (Nille). Man måste registrera sig som medlem för att gå med i Nilleklubben. Medlemskap i Nilleklubben är helt kostnadsfritt och utan förpliktelser och är öppet för alla privatpersoner över 16 år. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas.

Medlemmar i Nilleklubben får exklusiva erbjudanden från Nille och kan tjäna bonuspoäng på det de handlar hos Nille genom att registrera sina köp.

2. Samtycke
Genom att anmäla dig till Nilleklubben samtycker du till att ta emot e-post och sms från Nille. Du kan när som helst avregistrera dig från en enskild kanal, och det kommer att framkomma tydligt i alla sms och all e-post som du får från oss. Även om du tar tillbaka ditt samtycke kan du fortsätta att ta emot information som är av betydelse för medlemskapet så länge du är medlem. Det kan t.ex. gälla ändrade villkor.

Genom att registrera dina köp i Nilleklubben samtycker du också till att Nille kan använda information om dina köpvanor för att ge dig mer relevanta erbjudanden. Nille kommer under inga omständigheter att dela med sig av informationen till andra aktörer, med undantag av underleverantörer, och du kan när som helst se vilken information vi har registrerat om dig genom att logga in på ”Min sida” på nille.no.

3. Medlemsnummer
I första hand används mobilnumret som medlemsnummer. Det kommer också att vara möjligt att skriva ut ett medlemskort från ”Min sida” på nille.no. Dessutom är det möjligt att knyta ditt bankkort till medlemsnumret. Det kan göras i kassan i alla Nillebutiker. Om ditt kort är knutet till medlemskapet, registreras bonuspoäng automatiskt. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till andra. Du är som medlem själv ansvarig för att se till att uppgifter som till exempel telefonnummer och e-postadress alltid är korrekta.

4. Bonuspoäng
Som medlem i Nilleklubben tjänar du bonuspoäng på alla köp i Nilles butiker under förutsättning att ditt medlemskap registreras i kassan vid köptillfället. Det kan göras genom att du uppger medlemsnummer, mobilnummer eller e-postadress som är knutet till medlemskapet eller genom att använda ett betalkort som är knutet till medlemskapet i Nilleklubben.

Du får till att börja med 1 bonuspoäng per krona du handlar för (avrundas nedåt per vara). Under enskilda kampanjperioder kan det ges ytterligare poäng i form av extrabonus på enskilda varor eller varugrupper. Kampanjer kan gälla i enskilda butiker eller i hela kedjan. Alla kampanjer kommer att kommuniceras tydligt genom e-post till dig som medlem.

Du får inte bonus på köp av bärkassar eller köp av presentkort, men det är möjligt att tjäna bonuspoäng på vanligt vis när man använder presentkort som betalningsmedel.

Bonussaldot uppdateras vanligtvis dagen efter det att ett köp har genomförts. Du kan alltid se ditt bonussaldo genom att logga in på ”Min sida”. Om du vill klaga på att bonuspoäng inte har registreras ska detta göras via e-post inom 30 dagar efter genomfört köp. En kopia på kvittot för köpet måste bifogas, annars avvisas kravet. Vid retur av varor dras också eventuella intjänade bonuspoäng av från köpet.

Bonuspoängen är tänkta som en belöning till lojala Nillekunder. Bonuspoängen upphör rullande att gälla 1 år (365 dagar) efter att de tjänats in.

5. Bonuscheckar
Bonuscheckar utfärdas flere gånger om året. Exakt datum för när bonuscheckar utfärdas kommer att variera. Bonuscheckarna utfärdas baserat på intjänade poäng. Det krävs minst 1 000 intjänade poäng för att få en bonuscheck utfärdad liksom en fullständigt ifylld medlemsprofil. Du får besked via e-post eller sms om din profil är ofullständig. När bonuschecken utfärdas nollställs samtidigt bonuspoängen. Har du inte nått gränsen på 1 000 poäng vid tidpunkten för utfärdandet förs poängen vidare till nästa period under förutsättning att de är mindre än 1 år gamla.

Bonuscheckar kan användas som hel- eller delbetalning i alla Nillebutiker i Norge, på alla varor som säljs där, även kampanjvaror. Bonuscheckar måste användas i sin helhet, eventuellt restvärde på checken upphör att gälla. Bonuscheckar kan inte växlas in mot kontanter.

Betalning som sker med bonuscheck ger inte upphov till bonuspoäng.

Vid utfärdandet av bonuscheckar informeras du om detta via e-post inom 3 dagar efter utfärdandet under förutsättning att du har gett ditt samtycke till kommunikation via e-post. Har du inte registrerat din e-postadress kan du vända dig till en Nillebutik för att se om du har en giltig bonuscheck.

Bonuschecken är giltig i minst 1 månad från utfärdandet och kan bara användas en gång. Nille kan utfärda checkar med längre giltighetstid. Utgångsdatum står på bonuschecken. Används inte checken före utgångsdatumet har värdet gått förlorat.

Bonuspoäng omvandlas till bonuscheckar enligt följande växlingskurs: 20 poäng = 1 krona. Eftersom det finns ett minimikrav på 1 000 intjänade poäng har en bonuscheck ett värde av minst 50 kr. Har du tjänat mer än 1 000 poäng blir bonuschecken större. Beloppet rundas av nedåt till närmaste hel krona.

Exempel:
900 poäng = poängen överförs
1 000 poäng = 50 kr
2 000 poäng = 100 kr
3 000 poäng = 150 kr
3 101 poäng = 155 kr


6. Integritet
Genom att gå med i Nilleklubben och använda dig av medlemsförmånerna samtycker du till att Nille registrerar och behandlar personuppgifter om dig, dina aktiviteter och övrig information relaterad till medlemskapet i Nilleklubben. Nille ansvarar för lagring och användning av dina personuppgifter i enlighet med norska personuppgiftslagen (Personopplysningsloven). Uppgifterna behandlas i syfte att administrera köp och bonuskonto. Köphistorik och klick på Nilles webbplatser, e-post och sms kan användas för anpassad marknadsföring i olika kanaler. Om du vill ha insyn i de personuppgifter som Nille lagrar eller om du vill ändra eller ta bort dem därför att uppgifterna är felaktiga kan du kontakta Nille (se kontaktuppgifterna nedan). Upplysningarna varken säljs eller lämnas ut till tredje part

7. Villkorens giltighetstid
Villkoren gäller från den 17 augusti 2017 och ersätter alla eventuella tidigare villkor för medlemskap i Nilleklubben. Som medlem kan du säga upp avtalet med omedelbar verkan. Du får inom 30 dagar en bekräftelse på att alla uppgifter om dig är borttagna, inklusive ev. intjänade bonuspoäng och oanvända bonuscheckar. Avtalet sägs upp genom att du kontaktar Nille med kontaktuppgifterna nedan. Nille förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra villkoren för Nilleklubben. Ändringar meddelas på nille.no. En medlem kan också få information om ändringar genom att vända sig till Nille. Nille förbehåller sig rätten att med 30 dagars varsel avveckla eller ersätta Nilleklubben. Bonuscheckarna får vid avveckling samma giltighetstid som den som redan står på dem. Om Nilleklubben måste avvecklas på grund av landets lagstiftning, en dom eller på order från offentliga myndigheter kan Nilleklubben utan förvarning upphöra med omedelbar verkan, i vilket fall intjänade poäng upphör att gälla utan att det ger rätt till ersättning. Nille kan säga upp avtalet med dig med omedelbar verkan om du har uppgett felaktiga uppgifter eller har brutit mot dina förpliktelser i förhållande till dessa villkor.

8. Force Majeure
Om det uppstår en situation som gör det omöjligt för Nille att uppfylla sina förpliktelser i linje med dessa villkor och som efter vanliga köprättsliga regler räknas som Force Majeure, upphör den berörda partens förpliktelser så länge den extraordinära situationen kvarstår. Som Force Majeure räknas exempelvis lagändring, arbetskonflikt, strejk, lockout eller andra omständigheter som parterna inte rår över, såsom krig, uppror, brand, explosion eller ingrepp från offentliga myndigheter.

9. Tvister och tillämplig lag
Vid ev. tvister angående tolkning av kundklubbens krav och medlemsvillkor gäller svensk lag.

10. Kontakt

Nille AB
C/O Nille AS
Nilleklubben
Postboks 530
1411 Kolbotn, Norge
E-post: nilleklubben@nille.com

 

{{ item.Data.CampaignBannerText }}
{{item.Data.Description || item.Data.Name}}

{{item.Data.Brand || " "}}

{{item.Data.Name}}

{{item.Data.MainAttribute || " "}}

{{item.Data.OriginalPrice.Amount | number : 2}}

{{item.Data.CampaignPrice.Amount | number : 2}} {{item.Data.OriginalPrice.Amount | number : 2}}